۱۴۰۳ دوشنبه ۴ تير
Monday, June 24, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
اساتید مشاور
هدف از وجود استاد مشاور در این اداره بهبود وضعیت علمی دانشجویان شاهد و ایثارگرمی باشد و پیشگیری از بروز افت تحصیلی و نهایتا حمایت منطقی مبتنی بر خودباوری دانشجویان شاهد و ایثارگر با بهره مندی از اساتید مجرب و متعهد دانشگاه می باشد.
 
اهداف بصورت ذیل می باشند:
 1-بهبود وضعیت آموزشی -تحصیلی-فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر
2-شناسایی زمینه های آسیب پذیری و پیشگیری از بروز مشکلات
3- مشاوره و هدایت تحصیلی
4- کنترل مستمر و ارزیابی وضعیت تحصیلی
5- شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و تلاش در جهت رفع آن‌ها
6- مساعدت و حمایت منطقی مبتنی بر خودباوری دانشجویان
 
معرفی اساتید مشاور: 
استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در گروه فنی و مهندسی
 
 
استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در گروه کشاورزی
 
 
تعاریف، اهداف و راهبردها:
ارتقاء سطح علمی و رشد استعدادهای دانشجویان از وظایف و اهداف اصلی هر نظام آموزشی است. این امر در سطح دانشگاه سیستان و بلوچستان به ویژه برای دانشجویان شاهد و ایثارگر که همواره مورد تأکید حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بوده اند، حائز اهمیت می باشد. لذا به منظور ارتقای دانشجویان شاهد و ایثارگر، در حوزه های آموزشی و پژوهشی، این طرح تدوین شده است.
ماده 1 : تعاریف
· دانشگاه: دانشگاه تربت حیدریه
· رئیس دانشگاه: رئیس دانشگاه تربت حیدریه
· استاد مشاور: استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تربت حیدریه
· دانشجویان: دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تربت حیدریه
· دفتر: دفتر شاهد و ایثارگر
ماده 2: اهداف
2-1. تبیین اهداف، وظایف، تشکیلات و تعیین روابط حاکم بین اجزای سیستمی که وظیفه برنامه ریزی، نظارت، هدایت و ارتقای سطح تحصیلی دانشجویان را دارد؛
2-2. ارتقاء وضعیت آموزشی دانشجویان؛
2-3. هدایت تحصیلی و شکوفایی استعدادها و توانمندی های دانشجویان جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین ورود به بازار کسب وکار.
ماده 3: راهبردها
3-1. برنامه ریزی، هدایت، نظارت و ارزیابی مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان؛
3-2. تقدیر و تشویق دانشجویان ممتاز و دانشجویانی که ارتقاء معدل داشته اند، جهت ترغیب آنان به فعالیت های بیشتر علمی و پژوهشی؛
3-3. شناسایی استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجویان و پیگیری و تلاش برای یافتن راه حل های مناسب در چارچوب قوانین و امکانات برای کمک به رشد و شکوفایی استعدادها، تأمین نیازها و رفع موانع؛
3-4. تشویق و هدایت دانشجو به سمت فعالیت های علمی و فرهنگی به صورت گروهی جهت افزایش توانمندی های آنان در انجام فعالیت های جمعی و حس خودباوری؛
3-5. کمک به دانشجویان برای غلبه بر مشکلاتی که در طول دوران تحصیل با آن ها روبرو می شوند.
ماده 4. کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که دارای یکی از مصادیق ایثارگری ذیل باشند، تحت پوشش این طرح قرار می گیرند:
4-1. فرزند و همسر شهید؛
4-2. جانبازان 25% و بالاتر، همسر و فرزندان آن ها؛
4-3. آزادگان، همسر و فرزندان آن ها؛
4-4. سایر دانشجویانی که مطابق قوانین از طریق سهمیه ایثارگری وارد دانشگاه شده اند.
ماده 5: شرایط و نحوه انتخاب استاد مشاور
استاد مشاور از بین اعضای هیئت علمی (با الویت اعضای هیئت علمی شاهد و ایثارگر) تمام وقت، هم رشته و یا هم سنخ با رشته دانشجو، به پیشنهاد رئیس دانشکده، با تأیید مدیرکل و با حکم معاون دانشگاه به مدت 4 نیم سال تحصیلی متوالی انتخاب می شود.
تبصره 1: انتخاب مجدد استاد مشاور بلامانع است.
تبصره 2: هر استاد مشاور باید حداقل 5 و حداکثر 20 دانشجو را در هر نیم سال تحصیلی تحت راهنمایی خود قرار دهد.
تبصره 3: اداره کل موظف است فعالیت های استاد مشاور را رصد نموده و بر اساس ارتقاء تحصیلی دانشجویان و نیز نحوه انجام وظایف محوله، هر نیم سال تحصیلی ارزیابی خود را از استاد مشاور به معاونت ارسال کند.
ماده 6: شرح وظایف استاد مشاور
6-1. آشنا کردن دانشجویان به ویژه نودانشجویان با مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاه؛
6-2. شناخت استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجویان و کمک به رشد و شکوفایی آن ها؛
6-3. پیشنهاد تشویق دانشجویان موفق و ساعی به دفتر و اداره کل؛
6-4. تشکیل پرونده تحصیلی برای دانشجویان تحت پوشش، به منظور کنترل و ارزیابی مستمر وضعیت تحصیلی آنان؛
6-5. اختصاص حداقل یک ساعت وقت مشاوره برای هر دانشجو در طول یک ماه؛
تبصره: لازم است استاد مشاور زمان برگزاری این جلسات را قبلا به اطلاع دانشجویان تحت پوشش خود برساند.
6-6. برقراری ارتباط بین دانشجویان و دفتر برای شرکت آن ها در کلاس های تقویتی؛
6-7. استفاده از ظرفیت دانشگاه برای کمک به دانشجویان در جهت غلبه بر مشکلات آن ها در طول دوران تحصیل؛
6-8. شرکت در جلساتی که در طول سال توسط اداره کل برای توجیه و آموزش استادان مشاور برگزار می کند؛
6-9. تدوین و ارائه گزارش عملکرد در پایان هر نیم سال تحصیلی در قالب فرم های تهیه شده. 
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/14
تعداد بازدید:
306
Powered by DorsaPortal