۱۴۰۳ دوشنبه ۴ تير
Monday, June 24, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
منابع ژنتیکی حیوانی نژادهای مختلف، گونه‌های مختلف حیوانات هستند که در طی سالها و قرون با شرایط محیطی مختلف سازگار شده اند، فشار انتخاب از طریق عواملی از قبیل آب و هوا، نوع خاک، ارتفاع منطقه، دسترسی به منابع غذایی، بیماری‌ها و انگل‌های رایج، روشهای مدیریتی و نیاز بازار تحمیل گردیده است.

حفاظت ژنتیکی ذخایر دامی

شماره کتاب نام نویسنده سال انتشار وضعیت
1 حفاظت ژنتیکی ذخایر دامی مسعود علیپناه، فائزه قراری 1379-1392

چکیده

منابع ژنتیکی حیوانی نژادهای مختلف، گونه‌های مختلف حیوانات هستند که در طی سالها و قرون با شرایط محیطی مختلف سازگار شده اند، فشار انتخاب از طریق عواملی از قبیل آب و هوا، نوع خاک، ارتفاع منطقه، دسترسی به منابع غذایی، بیماری‌ها و انگل‌های رایج، روشهای مدیریتی و نیاز بازار تحمیل گردیده است. منابع ژنتیکی حیوانی نژادهای مختلف، گونه‌های مختلف حیوانات هستند که در طی سالها و قرون با شرایط محیطی مختلف سازگار شده اند، فشار انتخاب از طریق عواملی از قبیل آب و هوا، نوع خاک، ارتفاع منطقه، دسترسی به منابع غذایی، بیماری‌ها و انگل‌های رایج، روشهای مدیریتی و نیاز بازار تحمیل گردیده است. آینده اصلاح نژاد و پیشرفت ژنتیکی در کشاورزی بستگی به وجود تنوع ژنتیکی دارد که منبع اصلی می‌باشد. تنوع ژنتیکی در طول زمان مدام در حال تغییر است و میزان آن غیر قابل پیش بینی است.

نویسنده:
تعداد بازدید:
2650
تاریخ:
1398/04/23
Powered by DorsaPortal