۱۴۰۳ دوشنبه ۴ تير
Monday, June 24, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
توسعه را می‌توان تحول تاریخی در جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و به عبارتی ارتقاء مستمر کل جامعه به سوی زندگی بهتر دانست. توسعه ابعاد مختلفی دارد و بعد اقتصادی آن به لحاظ تاثیرگذاری بالا بر سطح رفاهی قشرهای مختلف جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که بخش قابل توجهی از مردم در بخش روستا زندگی می‌کنند و با کشاورزی ارتباط مستقیم دارند و اقتصاد توسعه کشاورزی به این موضوع می‌پردازد.

اقتصاد توسعه کشاورزی

شماره کتاب نام نویسنده سال انتشار وضعیت
1 اقتصاد توسعه کشاورزی دکتر علیرضا کرباسی 1379-1392

چکیده

توسعه را می‌توان تحول تاریخی در جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و به عبارتی ارتقاء مستمر کل جامعه به سوی زندگی بهتر دانست. توسعه ابعاد مختلفی دارد و بعد اقتصادی آن به لحاظ تاثیرگذاری بالا بر سطح رفاهی قشرهای مختلف جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که بخش قابل توجهی از مردم در بخش روستا زندگی می‌کنند و با کشاورزی ارتباط مستقیم دارند و اقتصاد توسعه کشاورزی به این موضوع می‌پردازد.

در این کتاب موضوعات مختلف نظری و تجربی اقتصاد توسعه کشاورزی بیان شده و در آن تئوری‌های تجربی و مباحث عملی از بحث توسعه اقتصادی در کشاورزی ارائه گردیده است. ویژگی‌ این کتاب این است که ابعاد مختلف توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. در ابتدای هر فصل نخست اصول اولیه ارائه شده است و سپس مسائل پیچیده‌تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تلاش گردیده که از ارائه روابط ریاضی صرف خودداری گردد.

کتاب حاضر میتواند مورد استفاده مدیران و کارشناسان کشاورزی و اقتصادی و همچنین دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته‌های اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی و ترویج کشاورزی قرار گیرد.

برای دریافت این کتاب اینجا کلیک کنید. 

نویسنده:
تعداد بازدید:
11096
تاریخ:
1398/04/23
Powered by DorsaPortal