۱۴۰۳ دوشنبه ۴ تير
Monday, June 24, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
توسعه به مفهوم عام آن بهبود در همه ابعاد زندگی افراد جامعه و در عین حال استفاده عقلایی از منابع می‌باشد. جهت دستیابی و نیل به اهداف توسعه، لازم است اقداماتی آگاهانه و با ایجاد ترتیبات نهادی و بر مبنای باورها و ارزش‌های سیاست‌گزاران و سیاست‌پذیران صورت گیرد. چنین اقداماتی در بخش کشاورزی “سیاست‌های توسعه کشاورزی” نام دارد. بنیادی‌ترین هدف سیاست کشاورزی افزایش تولید نیست بلکه توسعه انسانی و کمک به تامین نیازهای اساسی بشر است. در بخش کشاورزی و با توجه به حایگاه خانوارهای روستایی در آن، افزایش درآمد خانوارهای روستایی کلیدی برای بهبود انجام این هدف است و این به نوبه خود نیازمند تاکید بر افزایش بهره‌وری و بهبود سیاست‌ها و راهبردها می‌باشد. اصولی که بنیان های سیاست کشاورزی دقیق را تقویت می‌کنند شامل پایداری اقتصادی (ایجاد منافع واقعی)، پایداری اجتماعی (کاهش فقر)، ثبات مالی، ثبات نهادی و ثبات محیطی می‌باشند.

سیاست‌های توسعه کشاورزی

شماره کتاب نام نویسنده سال انتشار وضعیت
1 سیاست‌های توسعه کشاورزی دکتر علیرضا کرباسی 1379-1392

چکیده

توسعه به مفهوم عام آن بهبود در همه ابعاد زندگی افراد جامعه و در عین حال استفاده عقلایی از منابع می‌باشد. جهت دستیابی و نیل به اهداف    توسعه، لازم است اقداماتی آگاهانه و با ایجاد ترتیبات نهادی و بر مبنای باورها و ارزش‌های سیاست‌گزاران و سیاست‌پذیران صورت گیرد. چنین اقداماتی در بخش کشاورزی “سیاست‌های توسعه کشاورزی” نام دارد. بنیادی‌ترین هدف سیاست کشاورزی افزایش تولید نیست بلکه توسعه انسانی و کمک به تامین نیازهای اساسی بشر است. در بخش کشاورزی و با توجه به حایگاه خانوارهای روستایی در آن، افزایش درآمد خانوارهای روستایی کلیدی برای بهبود انجام این هدف است و این به نوبه خود نیازمند تاکید بر افزایش بهره‌وری و بهبود سیاست‌ها و راهبردها می‌باشد. اصولی که بنیان های سیاست کشاورزی دقیق را تقویت می‌کنند شامل پایداری اقتصادی (ایجاد منافع واقعی)، پایداری اجتماعی (کاهش فقر)، ثبات مالی، ثبات نهادی و ثبات محیطی می‌باشند. در این کتاب تلاش شده است که با ارائه مفاهیم پایه‌ای و تجربیات حاصل از سیاست‌های کشاورزی موضوعات تبیین گردد. همچنین انواع مختلف سیاست‌های کشاورزی همچون سیاست‌های تصرف زمین، سیاست‌های مدیریت آب، سیاست‌های تامین مالی در بخش کشاورزی و ارتباط سیاست‌های بخش کشاورزی با اهداف توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته شده است. ویژگی کتاب این است که انتهای هر فصل، خلاصه‌ای از آن و سوالاتی برای فهم بیشتر مخاطب ارائه گردیده است. مطالب کتاب به گونه‌ای تدوین شده است که برای کارشناسان و مدیران ارشد کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین دانشجویان سطوح مختلف کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و اقتصاد و بخصوص رشته‌های اقتصاد کشاورزی و توسعه روستای قابل استفاده می‌باشد.

نویسنده:
نام نویسنده
تعداد بازدید:
11357
تاریخ:
1398/04/23
Powered by DorsaPortal